Hargs Ångkraftverk

Hargs Ångkraftverk byggdes ursprungligen för att förse en kvarn och en såg vid Hargs Bruk med kraft. Senare kompletterades den med en ångturbin som drev en generator.
Kolvångmaskinen är en 85 hk kompoundmaskin och var en av två maskiner levererade till Hargs bruk av Bolinders 1892. Ångpannorna är av senare datum, tillverkade 1911 och 1913 av Bolinders respektive Jönköpings Mekaniska Verkstad, åtminstone den ena är dock sannolikt köpt begagnad. Omkring 1913 byggdes maskinhuset till för en Laval ångturbin som drev en 100 kW generator. Elektriska utrustningen levererades av Nya Förenade Elektriska i Ludvika. Pannorna eldades med spån från sågen som matades med en bandtransportör direkt in i pannorna. Ångkraftverket var i drift till omkring 1959 men pannorna användes för att bränna spån till 1962, ångan släpptes då ut i fria luften. Såg, kvarn och spånhus är rivna sedan länge.
Träbehållaren utanpå skorstenen härrör från ett försök att hålla dammen isfri med hjälp av spillvärme från rökgaserna. Försöket utföll dock inte till belåtenhet och lades ned tämligen omgående.
Fotograferat i april 2011.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/110420_001_a.htmlslides/110420_003_a.htmlslides/110420_005_a.htmlslides/110420_006_a.htmlslides/110420_007_a.html
slides/110420_009_a.htmlslides/110420_011_a.htmlslides/110420_015_a.htmlslides/110420_016_a.htmlslides/110420_021_a.html
slides/110420_028_a.htmlslides/110420_030_a.htmlslides/110420_031_a.htmlslides/110420_033_a.htmlslides/110420_040_a.html
slides/110420_043_a.htmlslides/110420_044_a.htmlslides/110420_045_a.htmlslides/110420_047_a.htmlslides/110420_050_a.html
slides/110420_051_a.htmlslides/110420_053_a.htmlslides/110420_056_a.htmlslides/110420_058_a.htmlslides/110420_059_a.html
slides/110420_060_a.htmlslides/110420_061_a.htmlslides/110420_062_a.htmlslides/110420_063_a.htmlslides/110420_064_a.html
slides/110420_066_a.htmlslides/110420_067_a.htmlslides/110420_069_a.htmlslides/110420_070_a.htmlslides/110420_071_a.html
slides/110420_073_a.htmlslides/110420_075_a.htmlslides/110420_076_a.htmlslides/110420_078_a.htmlslides/110420_080_a.html
slides/110420_081_a.htmlslides/110420_082_a.htmlslides/110420_083_a.htmlslides/110420_084_a.htmlslides/110420_085_a.html
slides/110420_086_a.htmlslides/110420_087_a.htmlslides/110420_088_a.htmlslides/110420_090_a.htmlslides/110420_091_a.html
slides/110420_093_a.htmlslides/110420_094_a.htmlslides/110420_095_a.htmlslides/110420_096_a.htmlslides/110420_099_a.html
slides/110420_100_a.htmlslides/110420_101_a.htmlslides/110420_108_a.htmlslides/110420_110_a.htmlslides/110420_118_a.html