Ångmaskin hos Forneby Såg & Hyvleri

Forneby Såg & Hyvleri hade en ångmaskin som ursprungligen direktdrev sågverket och senare modifierades till att driva en generator som försåg sågverket med elektrisk kraft. På 1960-talet togs ångmaskinen ur drift men anläggningen fick stå kvar. Nu behövs dock marken för expansion och i januari 2008 revs gamla sågverksbyggnaden och ångmaskinhuset med panna. Ångmaskinen har tagits omhand genom Ångkraftverkets Vänners försorg. Resterande maskinella utrustning i byggnaden hade redan rivits ut långt tidigare. Pannan skrotades dock. Enligt uppgift inköptes ångmaskinen begagnad på 1920-talet. Ångmaskinen är tillverkad 1902, Atlas modell 6, tillverkningsnummer 601. Pannan var tillverkad av Hedemora Verkstäder. Den eldades antagligen med "bakaved", det vill säga de rundade delarna (med bark) av en stock som blir över när man gör brädor av den.
Detta är ett exempel på en kraftanläggning för en mindre industri. Såhär såg det ut hos de flesta industrier som inte hade förmånen att ha egen vattenkraft, många anläggningar var i bruk in på 1960-talet. Idag återstår inga anläggningar i drift.

Fotograferat 2008.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/080107_001_a.htmlslides/080107_004_a.htmlslides/080107_005_a.htmlslides/080107_006_a.htmlslides/080107_007_a.html
slides/080107_009_a.htmlslides/080107_010_a.htmlslides/080107_011_a.htmlslides/080107_014_a.htmlslides/080107_016_a.html
slides/080107_019_a.htmlslides/080107_021_a.htmlslides/080107_022_a.htmlslides/080107_023_a.htmlslides/080107_024_a.html
slides/080107_027_a.htmlslides/080107_028_a.htmlslides/080107_029_a.htmlslides/080107_035_a.htmlslides/080107_037_a.html
slides/080107_042_a.htmlslides/080107_043_a.htmlslides/080107_044_a.htmlslides/080107_045_a.htmlslides/080107_046_a.html
slides/080107_047_a.htmlslides/080107_049_a.htmlslides/080107_053_a.htmlslides/080107_054_a.htmlslides/080107_060_a.html