Linbanor i Chiatura - The cable cars of Chiatura

Chiatura är en gruvstad i Georgien. Manganbrytningen har varit stadens huvudinkomst, 1877 öppnade första gruvan och före första världskriget stod Chiatura för nästan 40 % av världens manganproduktion. Mangan används främst för tillverkning av rostfritt stål. Gruvorna är utspridda över ett stort område uppe i bergen medan staden ligger i en dalgång. På 1950-talet byggde myndigheterna linbanor så att arbetarna inte längre skulle behöva ägna en så stor del av dagen med att gå till gruvorna till fots. Även för malmtransporten från gruvorna till anrikningsverken används linbanor. Enligt uppgift fanns det över 20 persontransport och minst lika många för malmtransport i staden under dess blomstringstid, nu påstås 17 linbanor för persontrafik fortfarande vara i drift och ett okänt antal linbanor för malm. De äldsta linbanorna är från 1950-talet och de nyaste från 1970-talet. Första studier har gjorts för att modernisera linbanesystemet. Efter Sovjetunionens fall gick det statliga gruvbolaget i konkurs och såldes sedan till ryska intressenter, men dess lönsamhet har varit svag. Sedan Sovjetunionens fall har invånarantalet i Chiatura mer än halverats. Staden har haft stora problem med gas och vattenförsörjningen, vilket ytterligare har ökat utflyttningen.

Chiatura is situated in a valley while the Manganese mines are located on the hillsides. In order to increase productivity a cable car system was built in the 1950-ties to transport workers up to the mines. Originally there were about 50 cable cars in service, now there are still 17 in use and some cable cars for ore transport.

Fotograferat i maj 2014.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/140607_040_a.htmlslides/140607_048_a.htmlslides/140607_051_a.htmlslides/140607_056_a.htmlslides/140607_064_a.html
slides/140607_066_a.htmlslides/140607_070_a.htmlslides/140607_072_a.htmlslides/140607_073_a.htmlslides/140607_074_a.html
slides/140607_075_a.htmlslides/140607_077_a.htmlslides/140607_080_a.htmlslides/140607_081_a.htmlslides/140607_082_a.html
slides/140607_083_a.htmlslides/140607_091_a.htmlslides/140607_092_a.htmlslides/140607_093_a.htmlslides/140607_094_a.html
slides/140607_097_a.htmlslides/140607_103_a.htmlslides/140607_107_a.htmlslides/140607_109_a.htmlslides/140607_110_a.html
slides/140607_113_a.htmlslides/140607_117_a.htmlslides/140607_119_a.htmlslides/140607_120_a.htmlslides/140607_124_a.html
slides/140607_126_a.htmlslides/140607_127_a.htmlslides/140607_130_a.htmlslides/140607_132_a.htmlslides/140607_135_a.html
slides/140607_137_a.htmlslides/140607_140_a.htmlslides/140607_141_a.htmlslides/140607_143_a.htmlslides/140607_145_a.html
slides/140607_146_a.htmlslides/140607_148_a.htmlslides/140607_152_a.htmlslides/140607_153_a.htmlslides/140607_154_a.html
slides/140607_155_a.htmlslides/140607_157_a.htmlslides/140607_158_a.htmlslides/140607_159_a.htmlslides/140607_162_a.html
slides/140607_163_a.htmlslides/140607_164_a.htmlslides/140607_166_a.htmlslides/140607_167_a.htmlslides/140607_169_a.html
slides/140607_170_a.htmlslides/140607_171_a.htmlslides/140607_172_a.htmlslides/140607_182_a.htmlslides/140607_183_a.html
slides/140607_184_a.htmlslides/140607_186_a.htmlslides/140607_189_a.htmlslides/140607_190_a.htmlslides/140607_191_a.html
slides/140607_193_a.htmlslides/140607_195_a.htmlslides/140607_197_a.htmlslides/140607_202_a.htmlslides/140607_203_a.html
slides/140607_205_a.htmlslides/140607_206_a.htmlslides/140607_210_a.htmlslides/140607_211_a.htmlslides/140607_212_a.html
slides/140607_213_a.htmlslides/140607_215_a.htmlslides/140607_220_a.htmlslides/140607_222_a.htmlslides/140607_224_a.html
slides/140607_225_a.htmlslides/140607_228_a.htmlslides/140607_230_a.htmlslides/140607_234_a.htmlslides/140607_237_a.html
slides/140607_240_a.htmlslides/140607_241_a.htmlslides/140607_243_a.htmlslides/140607_244_a.htmlslides/140607_247_a.html
slides/140607_248_a.htmlslides/140607_250_a.htmlslides/140607_254_a.htmlslides/140607_260_a.htmlslides/140607_261_a.html
slides/140607_262_a.htmlslides/140607_263_a.htmlslides/140607_266_a.htmlslides/140607_267_a.htmlslides/140607_269_a.html