Björneborgs Bruk

Björneborgs Bruk är norra Europas största smedja med eget skrotbaserat stålverk och verkstad för bearbetning av de stora smidesstyckena. Skrot köps också in från den relativt närbelägna skroten i Nykroppa (drivs av > AB o Hallquist Återvinning), därifrån kommer mycket axlar, hjul och annat "finare" skrot från järnvägsfordon. Björneborgs Bruks produkter är stort smide av alla slag, till exempel propelleraxlar till fartyg, rotorer till stora generatorer med mera.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/060421_015_a.htmlslides/060421_017_a.htmlslides/060421_018_a.htmlslides/060421_019_a.htmlslides/060421_021_a.html
slides/060421_022_a.htmlslides/060421_024_a.htmlslides/060421_025_a.htmlslides/060421_026_a.htmlslides/060421_028_a.html
slides/060421_029_a.htmlslides/060421_031_a.htmlslides/060421_032_a.htmlslides/060421_033_a.htmlslides/060421_035_a.html
slides/060421_039_a.htmlslides/060421_041_a.htmlslides/060421_043_a.htmlslides/060421_045_a.htmlslides/060421_046_a.html
slides/060421_047_a.htmlslides/060421_048_a.htmlslides/060421_049_a.htmlslides/060421_050_a.htmlslides/060421_052_a.html
slides/060421_053_a.htmlslides/060421_054_a.htmlslides/060421_055_a.htmlslides/060421_057_a.htmlslides/060421_058_a.html
slides/060421_060_a.htmlslides/060421_062_a.htmlslides/060421_064_a.htmlslides/060421_066_a.htmlslides/060421_067_a.html
slides/060421_068_a.htmlslides/060421_074_a.htmlslides/060421_077_a.htmlslides/060421_078_a.htmlslides/060421_079_a.html
slides/060421_081_a.htmlslides/060421_084_a.htmlslides/060421_086_a.htmlslides/060421_090_a.htmlslides/060421_092_a.html
slides/060421_094_a.htmlslides/060421_095_a.htmlslides/060421_096_a.htmlslides/060421_097_a.htmlslides/060421_099_a.html