Ånglok i Bosnien

I Bosien och Serbien används fortfarande ånglok på sina håll, främst för industriväxling och för transport av kol från kolgruvor till kolkraftverk.
Kring Tuzla finns ett antal kolgruvor som främst levererar kol till kraftverket i Tuzla. Lokstationen ligger i Bukinje och har ett antal lok typ 62 (små tanklok) och 33 (stora tenderlok, f.d. tyska Br 52)
I Lucavac finns en sodafabrik som växlar med lok typ 62.
Från Dubrave kolgruva körs tåg till statsjärnvägarnas station där ett diesellok tar över tåget. 2650 ton kol bryts per dag, detta kräver två tåg. Vagnarna lastar 25-29 ton och har en egenvikt av 10,8 ton. Detta ger en tåglängd på ca 52 vagnar, ca 550 m med lok och en tågvikt på ungefär 2000 ton.

Bilderna är från lokstationen i Bukinje, Sodafabriken i Lukavac och transporten från Dubrave kolgruva till Ljubace.
Fotograferat 2006

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/060706_027_a.htmlslides/060706_028_a.htmlslides/060706_031_a.htmlslides/060706_032_a.htmlslides/060706_033_a.html
slides/060706_034_a.htmlslides/060706_035_a.htmlslides/060706_036_a.htmlslides/060706_040_a.htmlslides/060706_041_a.html
slides/060706_045_a.htmlslides/060706_052_a.htmlslides/060706_057_a.htmlslides/060706_060_a.htmlslides/060706_061_a.html
slides/060706_071_a.htmlslides/060706_075_a.htmlslides/060706_078_a.htmlslides/060706_093_a.htmlslides/060706_097_a.html
slides/060706_098_a.htmlslides/060706_099_a.htmlslides/060706_100_a.htmlslides/060706_103_a.htmlslides/060706_108_a.html
slides/060706_110_a.htmlslides/060706_111_a.htmlslides/060706_124_a.htmlslides/060706_129_a.htmlslides/060706_148_a.html
slides/060706_151_a.htmlslides/060706_157_a.htmlslides/060706_161_a.htmlslides/060706_164_a.htmlslides/060706_165_a.html
slides/060706_172_a.htmlslides/060706_176_a.htmlslides/060706_181_a.htmlslides/060706_183_a.htmlslides/060706_186_a.html
slides/060706_192_a.htmlslides/060706_194_a.htmlslides/060706_198_a.htmlslides/060706_199_a.htmlslides/060706_203_a.html
slides/060706_204_a.htmlslides/060706_205_a.htmlslides/060706_206_a.htmlslides/060706_209_a.htmlslides/060706_210_a.html
slides/060706_214_a.htmlslides/060706_215_a.htmlslides/060706_218_a.htmlslides/060706_219_a.htmlslides/060706_220_a.html
slides/060706_221_a.htmlslides/060706_222_a.htmlslides/060706_224_a.htmlslides/060706_228_a.htmlslides/060706_234_a.html
slides/060706_239_a.htmlslides/060706_241_a.htmlslides/060706_242_a.htmlslides/060706_243_a.htmlslides/060706_248_a.html
slides/060706_251_a.htmlslides/060706_255_a.htmlslides/060706_259_a.htmlslides/060706_264_a.htmlslides/060706_267_a.html