Gamla Årstabron

Efter att nya Årstabron öppnades för trafik i maj-juni 2005 renoverades gamla Årstabron sommaren 2005. Av antikvariska skäl förändrades brons utseende inte, till och med betongens "patina" behölls intakt. Bland annat byttes banunderbyggnaden någon meter ned och dräneringen till valven gjordes om. Även lyftspannet byttes mot ett fast spann men det gamla lyftspannets sidor monterades utanpå det nya fasta, därmed försvann det kraftiga skrammel som tågen orsakade när de passerade lyftspannet.
Den gamla Årstabron byggdes 1924-1929 och är 753 m lång. När Årstabron byggdes var Hammarbyleden en viktig sjöfartsled mellan Saltsjön och Mälaren. Fartygen var ofta segelfartyg och behövde en hög segelfri höjd, därför planerades Årstabron för detta och fick ett lyftspann med 32 m segelfri höjd i upphöjt läge. Samtidigt som Årstabron byggdes, byggdes dock Södertälje kanal ut för att kunna hantera lika stora fartyg som Hammarbyleden vilket gjorde att Hammarbyledens betydelse minskade. Vid samma tid blev också segelfartygen allt färre så att Hammarbyledens ringa djup på 5,5 m blev mer begränsande än höjden.
De första åren lyftes Årstabrons lyftspann uppemot 100 gånger per år men kom sedan att användas allt mer sällan, på 1960-talet bara någon enstaka gång om året. En av de sista lyften torde varit för en pontonkran vid bygget av Esslingeleden under andra halvan av 1960-talet. Den 23 februari 1973 medgav Kommunikationsdepartementet att spannet låstes.

I ASEAs tidning nr. 5, 1931 ges en utförlig beskrivning av Årstabrons elektriska utrustning i en artikel: > Halvautomatiskt manövrerade broar. Årstabron och Jönköpings järnvägsbro. (11 sidor pdf, 3,2 mb)
Bildgalleriet är från ett besök sommaren 2005 och publicerat huvudsakligen på grund av manöverrummets interiörbilder. Vid renoveringen bevarades rummet. Tyvärr har jag dock inga bilder från maskinrummet inuti det numera skrotade lyftspannet men i länkad artikel finns bilder. Motvikterna är fastlåsta i sitt läge i tornen. När bron skulle renoveras noterade man att lyftspannet visserligen hade svetsats fast på 1970-talet men vikterna glömts bort hängandes i sina vajrar.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/050707_001.htmlslides/050707_008.htmlslides/050707_010.htmlslides/050707_012.htmlslides/050707_013.html
slides/050707_017.htmlslides/050707_026.htmlslides/050707_040.htmlslides/050707_042.htmlslides/050707_043.html
slides/050707_050.htmlslides/050707_051.htmlslides/050707_052.htmlslides/050707_054.htmlslides/050707_056.html
slides/050707_057.htmlslides/050707_059.htmlslides/050707_068.htmlslides/050707_070.htmlslides/050707_078.html
slides/050707_082.htmlslides/050707_087.htmlslides/050707_088.htmlslides/050707_090.htmlslides/050707_096.html