Ångmaskin vid ett sågverk

För 200 år sedan låg en skvaltkvarn vid denna lilla bäck i Roslagen. Så småningom växte kvarnrörelsen och ett sågverk anlades på platsen. När kraften från bäcken inte längre räckte till installerades en ångmaskin från Jönköpings mekaniska verkstad för att driva sågen. Ångmaskinen har sedan länge tjänat ut och ersatts med elektriska motorer vid varje maskin. De gamla sågverksbyggnaderna är ersatta med nya men ångmaskinen har fått vara kvar som ett minne. Pannan är dock riven och likaså skorstenen.
Fotograferat i april 2009.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/090411_049_a.htmlslides/090411_051_a.htmlslides/090411_056_a.htmlslides/090411_057_a.htmlslides/090411_058_a.html
slides/090411_059_a.htmlslides/090411_060_a.htmlslides/090411_061_a.htmlslides/090411_062_a.htmlslides/090411_063_a.html
slides/090411_064_a.htmlslides/090411_065_a.htmlslides/090411_066_a.htmlslides/090411_067_a.htmlslides/090411_069_a.html
slides/090411_070_a.htmlslides/090411_073_a.htmlslides/090411_075_a.htmlslides/090411_076_a.htmlslides/090411_078_a.html
slides/090411_079_a.htmlslides/090411_080_a.htmlslides/090411_081_a.htmlslides/090411_083_a.htmlslides/090411_096_a.html