Älvsjöhallen

I Älvsjöhallen underhålls en stor del av Stockholms pendeltåg, huvudsakligen de äldre typerna X1 och X10 men i och med att X1 fasas ut anpassas fler spår i hallen för det nya pendeltåget X60.
Både fordon och lokaler ägs av SL men fordonsunderhållet utförs av Euromaint på uppdrag av Stockholmståg som är SL's entreprenör för pendeltågstrafiken i Stockholm.
Fotograferat 2007

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/070218_066_a.htmlslides/070218_067_a.htmlslides/070218_068_a.htmlslides/070218_069_a.htmlslides/070218_070_a.html
slides/070218_084_a.htmlslides/070218_085_a.htmlslides/070218_093_a.htmlslides/070218_099_a.htmlslides/070218_101_a.html
slides/070218_102_a.htmlslides/070218_114_a.htmlslides/070218_115_a.htmlslides/070218_116_a.htmlslides/070218_117_a.html
slides/070218_118_a.htmlslides/070218_121_a.htmlslides/070218_122_a.htmlslides/070218_126_a.htmlslides/070218_131_a.html
slides/070218_135_a.htmlslides/070218_136_a.htmlslides/070218_139_a.htmlslides/070218_141_a.htmlslides/070218_145_a.html
slides/070218_148_a.htmlslides/070218_149_a.htmlslides/070218_150_a.htmlslides/070218_153_a.htmlslides/070218_156_a.html
slides/070218_157_a.htmlslides/070218_158_a.htmlslides/070218_164_a.htmlslides/070218_168_a.htmlslides/070218_173_a.html
slides/070218_176_a.htmlslides/070218_180_a.htmlslides/070218_182_a.htmlslides/070218_183_a.htmlslides/070218_184_a.html
slides/070218_185_a.htmlslides/070218_186_a.htmlslides/070218_190_a.htmlslides/070218_193_a.htmlslides/070218_194_a.html
slides/070218_196_a.htmlslides/070218_198_a.htmlslides/070218_206_a.htmlslides/070218_208_a.htmlslides/070218_211_a.html
slides/070218_215_a.htmlslides/070218_216_a.htmlslides/070218_218_a.htmlslides/070218_219_a.htmlslides/070218_223_a.html
slides/070218_227_a.htmlslides/070218_228_a.htmlslides/070218_229_a.htmlslides/070218_230_a.htmlslides/070218_231_a.html
slides/070218_232_a.htmlslides/070218_233_a.htmlslides/070218_237_a.htmlslides/070218_238_a.htmlslides/070218_239_a.html
slides/070218_241_a.htmlslides/070218_248_a.htmlslides/070218_250_a.htmlslides/070218_251_a.htmlslides/070218_252_a.html